PDF – drukowanie dwustronne wielu dokumentów o nieparzystej liczbie stron (na przykładzie PIT 11)

Na przykładzie z życia: Drukowanie PITów dla wielu osób po wygenerowaniu jednego pliku z SAPa. PIT ma trzy strony, więc przez to wydruk dwustronny będzie nieprawidłowy. Żeby wydruki były poprawne, potrzebna jest dodatkowa pusta strona dodana na koniec każdego dokumentu wewnątrz dużego pliku pdf.

Próba wydrukowania dwustronnego już dla dwóch dokumentów będzie wyglądać tak:

Pierwsza kartka – pierwsza strona pierwszego dokumentu i druga strona pierwszego dokumentu. Jest dobrze, ale…

… już następna kartka nie będzie poprawna. Będzie na niej trzecia strona pierwszego dokumentu i pierwsza strona drugiego dokumentu.

Zamiast pierwszej strony drugiego dokumentu oczekujemy pustej strony.

Bardzo przydatnym programem, który umożliwia dodanie pustej strony uzupełniającej parzystość jest PDF Split and Merge (PDFsam). Do pobrania między innymi tu: PDFsam

(UWAGA! Przy pobieraniu ze strony dobreprogramy.pl zawsze klikaj link bezpośredni, a nie asystent pobierania)

Po pobraniu, zainstalowaniu i uruchomieniu, program wygląda tak:

Należy wybrać funkcję Podziel aby rozbić jeden duży plik na wiele mniejszych. W tym celu wczytujemy nasz duży plik, zaznaczamy Podziel po każdych „n” stronach i wpisujemy tam 3. Należy jeszcze zdefiniować folder, w którym zostaną zapisane nowe mniejsze pliki. Zdecydowanie nie polecam używać do tego pulpitu. Pokażę operację na przykładzie pliku, w którym jest tylko numeracja dokumentów i stron. Pierwsza liczba oznacza dokument, a druga stronę w danym dokumencie.

W wyniku tej operacji z pliku, który wyglądał tak

otrzymujemy dwa pliki, które wyglądają tak

a w folderze widzimy tak. Numer na początku nazwy oznacza numer strony, od której zaczyna się plik.

Teraz należy tylko połączyć wszystkie pliki ponownie w jeden duży plik z uzupełnieniem o dodatkowe puste strony. W PDFsam należy przejść do funkcji Połącz. Po jej wybraniu ukaże się okno, do którego można dodać pliki, które mają się połączyć w jeden duży dokument. Koniecznie należy zaznaczyć opcję Dodaj pustą stronę, jeśli liczba stron jest nieparzysta. Na końcu pozostaje wybranie gdzie plik ma zostać zapisany.

Dzięki temu nasz dokument został uzupełniony pustymi stronami i można go bez obaw wydrukować dwustronnie. Nie będzie już nachodzenia na siebie dokumentów. Moje dwa przykładowe dokumenty po tej operacji wyglądają tak.

Tak samo PIT zostanie uzupełniony pustą stroną.

Dodaj komentarz